Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua, học tập của nhà trường sau kỳ nghỉ dịch dài, đồng thời tạo cơ hội cho các em được trải nghiệm kỳ thi khảo thí quốc tế Cambrige và nhận chứng ...