2023 Ảnh của một vật qua gương phẳng là

17.2. Ảnh của một vật qua gương phẳng là

A. ảnh ảo, ngược chiều với vật.

B. ảnh ảo, cùng chiều với vật.

C. ảnh thật, ngược chiều với vật.

D. ảnh thật, cùng chiều với vật.

Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

=> Là ảnh ảo (không hứng được trên màn chắn). Có kích thước lớn bằng vật. Đối xứng với vật qua gương phẳng (tức là khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nối ô chữ ở cột bên trái với ô chữ ở cột bên phải cho phù hợp | VBT Tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *