2023 Bạn Linh đi xe đạp từ nhà đến trường, trong 20 min đầu đi được đoạn đường dài 6 km. Đoạn đường còn lại dài 8 km đi với tốc độ 12 km/h. Tốc độ đi xe đạp của bạn Linh trên cả quãng đường từ nhà đến trường là

8.7. Bạn Linh đi xe đạp từ nhà đến trường, trong 20 min đầu đi được đoạn đường dài 6 km. Đoạn đường còn lại dài 8 km đi với tốc độ 12 km/h. Tốc độ đi xe đạp của bạn Linh trên cả quãng đường từ nhà đến trường là

A. 15 km/h.

B. 14 km/h.

C. 7,5 km/h.

D. 7 km/h.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Ở cây Một lá mầm, mô phân sinh gồm có

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *