2023 Bảng dưới đây cho biết thông tin về thành tích bơi ở cự li 50 m của một số nữ vận động viên quốc tế.

10.7. Bảng dưới đây cho biết thông tin về thành tích bơi ở cự li 50 m của một số nữ vận động viên quốc tế.

a) Tính tốc độ bơi của các vận động viên.

b) Để đo tốc độ bơi của một người, em cần những dụng cụ gì?

a) Tính tốc độ bơi của các vận động viên.

b) Để đo tốc độ bơi của một người, ta cần các dụng cụ sau:

– Thước để đo quãng đường giữa vạch xuất phát và vạch đích.

– Đồng hồ bấm giây để đo thời gian bơi từ vạch xuất phát đến vạch đích.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Một người vay 100 triệu đồng tại một ngân hàng để mua nhà với lãi suất r%/năm trong thời hạn 2 năm. Hỏi số tiền người này phải trả cho ngân hàng là bao nhiêu triệu đồng sau hai năm? | SBT toán 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *