2023 Bảng dưới đây ghi lại số liệu quãng đường đi được theo thời gian của hai học sinh A và B bằng xe đạp.

9.10. Bảng dưới đây ghi lại số liệu quãng đường đi được theo thời gian của hai học sinh A và B bằng xe đạp.

a) Dựa vào số liệu trong bảng, hãy vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của hai học sinh.

b) Từ đồ thị, xác định tốc độ của mỗi học sinh.

a) Đồ thị quãng đường – thời gian của hai học sinh A và B:

b) Va= 12 km/h; Vb= 6 km/h.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết 1 – 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 1. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *