2023 Biết nguyên tố P ở nhóm VA, chu kì 3. Hãy cho biết nhận định sau đúng hay sai và giải thích: “Nguyên tử P có 5 lớp electron và 3 electron ở lớp ngoài cùng”.

4.17. Biết nguyên tố P ở nhóm VA, chu kì 3. Hãy cho biết nhận định sau đúng hay sai và giải thích: “Nguyên tử P có 5 lớp electron và 3 electron ở lớp ngoài cùng”.

  •  Nhận định đó sai vì nguyên tử P có 3 lớp electron và 5 electron ở lớp ngoài cùng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải bài tập 7 trang 6 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *