2023 Biểu đồ dưới đây đề cập đến vấn đề gì? Chuẩn bị một bài thuyết trình về vấn đề đó. | SBT Ngữ Văn 10 tập 2 kết nối

Nói và nghe

Bài tập 1. Biểu đồ dưới đây đề cập đến vấn đề gì? Chuẩn bị một bài thuyết trình về vấn đề đó.

Số liệu ước tính mô hình hoá của ILO, tháng 11/2019. Thanh niên được định nghĩa là những người trong độ tuổi từ 15 đến 24.

Bài tập 2. Thuyết trình những nội dung bạn đã chuẩn bị trong bài tập 1. Sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ trong bài thuyết trình của bạn.

 

Bài tập 1

– Biểu đồ dướ đây thể hiện: Số liệu ước tính quy mô hình hoá của ILO, tháng 11/2019

Bài tập 2

Hpjc sinh tự trình bày

 

Bài Hay  2023 Giải SBT hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 cánh diều chủ đề 4: văn hóa ứng xử trong hoạt động cộng đồng | SBT hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 cánh diều

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *