2023 Các chất nào sau đây được hệ tuần hoàn vận chuyển đến các cơ quan bài tiết?

30.6. Các chất nào sau đây được hệ tuần hoàn vận chuyển đến các cơ quan bài tiết?

A. Nước, CO, kháng thể.

B. CO, các chất thải, nước.

C. CO, hormone, chất dinh dưỡng.

D. Nước, hormone, kháng thể.

  • B. CO, các chất thải, nước.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải câu 1 trang 12 sgk Toán 5 bài hỗn số

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *