2023 Các hợp chất sau đây được tạo thành từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

5.7. Các hợp chất sau đây được tạo thành từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

a)CuO

b)$CaO_{3}$

c)$HNO_{3}$

d)NaOH

e)$CH_{3}OH$

a) Hợp chất CuO được tạo thành từ 2 nguyên tố hoá học.

b) Hợp chất $CaO_{3}$ được tạo thành từ 3 nguyên tố hoá học.

c) Hợp chất $HNO_{3}$ được tạo thành từ 3 nguyên tố hoá học.

d) Hợp chất NaOH được tạo thành từ 3 nguyên tố hoá học.

e) Hợp chất $CH_{3}OH$ được tạo thành từ 3 nguyên tố hoá học.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Khí hậu nóng, mưa nhiều, đất đai màu mỡ, rừng rậm phát triển là đặc điểm thiên nhiên của môi trường nào ở châu Phi? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *