2023 Camera của thiết bị bắn tốc độ đặt trên đường bộ không có giải phân cách cứng ghi được thời gian của một ô tô tải chở 4 tấn hàng chạy từ vạch mốc t1 sang vạch mốc 2 cách nhau 10 m là 0,50s. Hỏi xe có vi phạm quy định về tốc độ tối đa trong Hình 11.1 không

11.4. Camera của thiết bị bắn tốc độ đặt trên đường bộ không có giải phân cách cứng ghi được thời gian của một ô tô tải chở 4 tấn hàng chạy từ vạch mốc t1 sang vạch mốc 2 cách nhau 10 m là 0,50s. Hỏi xe có vi phạm quy định về tốc độ tối đa trong Hình 11.1 không?

Xe đã vượt quá tốc độ tối đa quy định trong Hình 11.1: xe tải trên 3,5 tấn được chạy tối đa 70 km/h.

Bài Hay  2023 Nối hình với ô chữ cho phù hợp | VBT Tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *