2023 Chăn nuôi là một phần thuộc lĩnh vực nào dưới đây? | SBT công nghệ 7 cánh diều

Câu 1. Chăn nuôi là một phần thuộc lĩnh vực nào dưới đây?

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.

C. Thương mại.

D. Dịch vụ.

Câu 2. Ý nào dưới đây không phải là tiềm năng phát triển chăn nuôi ở nước ta?

A. Nhu cầu trong nước và thế giới về sản phẩm chăn nuôi ngày càng tăng.

B. Liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng mở rộng.

C. Công nghệ cao trong chăn nuôi được đầu tư và áp dụng ngày càng nhiều.

D. Người dân cần cù, ham học hỏi và thường xuyên cập nhật kiến thức mới về chăn nuôi.

E. Diện tích đất dành cho chăn nuôi ngày càng mở rộng.

Câu 3: Ý nào dưới đây không phải là triển vọng ngành chăn nuôi của nước ta?

A. Sản xuất hàng hoá theo mô hình khép kín.

B. Áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển bền vững.

C. Tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

D. Chăn nuôi bằng phương thức chăn thả hoàn toàn.

Câu 4. Hãy đánh dấu x vào ô thích hợp cho những phát biểu đúng hoặc sai về vai trò của chăn nuôi.

Bài Hay  2023 Cho Hình 3.6. Biết tia Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Vai trò của chăn nuôi

Đúng

Sai

 A. Cung cấp thực phẩm cho con người

 

 

B. Cung cấp nguyên liệu cho chế biến sản phẩm độnng vật

 

 

c. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất nước trái cây vật

 

 

D. Cung cấp phân bón cho trồng trọt

 

 

E. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất chăn, áo lông vũ

 

 

G. Tạo việc làm

 

 

H. Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu

 

 

I. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất bánh mì

 

 

K. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất giày da

 

 

L. Cung cấp sức kéo

 

 

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây là không đúng về vai trò của chăn nuôi?

A. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị dinh dưỡng cao, là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho con người.

B. Phát triển chăn nuôi góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

C. Chất thải vật nuôi là nguồn phân hữu cơ quan trọng, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trồng trọt.

D. Sản phẩm chăn nuôi là nguồn cung cấp lương thực chính cho con người.

Câu 6. Từ chất thải vật nuôi, người ta thường có thể sản xuất ra sản phẩm nào sau đây?

Bài Hay  2023 Giải SBT Tin học 10 kết nối tri thức bài 11: Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

A. Khí sinh học (biogas).

C. Nguyên liệu cho ngành dệt may.

B. Vật liệu xây dựng.

D. Thức ăn chăn nuôi.

Câu 7. Nuôi gà có thể cung cấp những sản phẩm nào sau đây? (Hãy đánh dấu trước ý trả lời đúng; có thể chọn nhiều đáp án).

1. Sữa

2. Trứng

3. Thịt

4. Sức kéo

5. Phân hữu cơ

6. Lông vũ

Câu 8. Nuôi lợn (heo) có thể cung cấp những sản phẩm nào sau đây? (Hãy đánh dấu x vào trước ý trả lời đúng; có thể chọn nhiều đáp án).

1. Sữa

2. Trứng

3. Thit

5. Phân hữu cơ

4. Sức kéo

6. Lông vũ

Câu 9. Nuôi bò có thể cung cấp những sản phẩm nào sau đây? (Hãy đánh dấu trước ý trả lời đúng; có thể chọn nhiều đáp án) vào

1. Sữa

2. Trứng

3. Thit

4. Sức kéo

5. Phân hữu cơ

6. Da

Câu 10. Nuôi dê có thể cung cấp những sản phẩm nào sau đây? (Hãy đánh dấu x vào trước ý trả lời đúng; có thể chọn nhiều đáp án).

1. Sữa

2. Trứng

3. Thit

4. Sức kéo

5. Phân hữu cơ

6. Da

Câu 11. Hãy quan sát các hình ảnh dưới đây, ghi tên chúng vào nhóm phù hợp.

 

Bài Hay  2023 Nối mỗi biểu thức với số là giá trị của biểu thức đó (theo mẫu) | VBT toán 3 kết nối tri thức

Câu 1. (B)

Câu 2. (E)

Câu 4.

Câu 3. (D)

Câu 4.

Vai trò của chăn nuôi

Đúng

Sai

 A. Cung cấp thực phẩm cho con người

x

 

B. Cung cấp nguyên liệu cho chế biến sản phẩm độnng vật

x

 

c. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất nước trái cây vật

 

x

D. Cung cấp phân bón cho trồng trọt

x

 

E. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất chăn, áo lông vũ

x

 

G. Tạo việc làm

x

 

H. Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu

x

 

I. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất bánh mì

 

x

K. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất giày da

x

 

L. Cung cấp sức kéo

x

 

Câu 5. (D)

Câu 6. (A)

Câu 7. Nuôi gà có thể cung cấp những sản phẩm: trứng, thịt, phân hữu cơ, lông vũ.

Câu 8. Nuôi lợn (heo) có thể cung cấp những sản phẩm: thịt, phân hữu cơ.

Câu 9. Nuôi bò có thể cung cấp những sản phẩm: sữa, thịt, sức kéo, phân hữu goodquco, da.

Câu 10. Nuôi dê có thể cung cấp những sản phẩm: sữa, thịt, phân hữu cơ, da.

Câu 11. Gia súc: B. Lợn, C. Bò, E. Trâu. Gia cầm: A. Gà, D. Ngan (vịt xiêm), G. Vịt.

 

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *