2023 Chất nào sau đây không được dùng làm nguyên liệu cho quá trình chuyển hoá các chất trong tế bào?


22.6. Chất nào sau đây không được dùng làm nguyên liệu cho quá trình chuyển hoá các chất trong tế bào? 

A. Carbon dioxide.

B. Oxygen.

C. Nhiệt.

D. Tinh bột.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải bài luyện tập sgk toán 5 trang 30

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *