2023 Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?

A. Bắc Băng Dương.

B. Thái Bình Dương.

C. Đại Tây Dương.

D. Ấn Độ Dương.

Câu 2. So với các châu lục khác trên thế giới, châu Á có diện tích

A. lớn thứ hai.

B. lớn nhất.

C. lớn thứ ba.

D. nhỏ nhất.

Câu 3. Lãnh thổ châu Á trải dài từ

A. vòng cực Bắc đến vòng cực Nam.

C. vùng cực Bắc đến khoảng 10N.

B. chí tuyến Bắc đến vòng cực Nam.

D. vòng cực Bắc đến chí tuyến Nam.

Câu 4. Ý nào sau đây đúng với đặc điểm địa hình châu Á?

A. Đồng bằng và trung du chiếm 3/4 diện tích châu lục.

Bài Hay  2023 Cho hai tam giác ABC và DEF bất kỳ, thỏa mãn AB = FE, BC = DF, $\widehat{ABC}=\widehat{DFE}$. Những câu nào dưới đây đúng? | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

B. Đại bộ phận là đồng bằng và các vùng đất thấp.

C. Núi cao và sơn nguyên chiếm 3/4 diện tích châu lục.

D. Núi, cao nguyên và sơn nguyên chiếm 3/4 diện tích châu lục.

Câu 5. Nhận định nào sau đây đúng với khí hậu châu Á?

A. Có đầy đủ các đới khí hậu.

B. Chủ yếu thuộc đới khí hậu ôn đới.

C. Phần lớn thuộc đới khí hậu xích đạo.

D. Không nằm ở đới khí hậu cực và cận cực.

Câu 6. Việt Nam thuộc đới khí hậu nào?

A. Đới khí hậu ôn đới.

B. Đới khí hậu cận nhiệt đới.

C. Đới khí hậu nhiệt đới.

D. Đới khí hậu xích đạo.

Câu 7. Hồ nào sau đây không thuộc châu Á?

A. Hồ Vích-to-ri-a.

B. Hồ Ban-khát.

C. Hồ A-ran.

D. Hồ Bai-can.

Câu 8. Nối tên đồng bằng ở cột A với tên dòng sông chính bồi đắp nên đồng bằng đó ở cột B sao cho đúng.

Bài Hay  2023 Viết tên các dân tộc được nêu ở phần Chia sẻ trong sách giáo khoa, trang 45 | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

Câu 9: Hãy lập bảng theo mẫu sau để thể hiện đặc điểm và ý nghĩa của thiên nhiên với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở Châu Á

Yếu tố

Đặc điểm

Ý nghĩa

Địa hình và khoáng sản

 

 

Khí hậu

 

 

Sông ngòi

 

 

 

 

Câu 1. C

Câu 2. B

Câu 3. C

Câu 4. D

Câu 5. A

Câu 6. C

Câu 7. A

Câu 8.

1 – C

2 – B

3 – A

4 – D

Câu 9:

Yếu tố

Đặc điểm

Ý nghĩa

Địa hình và khoáng sản

Địa hình phân hoá đa dạng.

Tạo điều kiện phát triển các ngành kinh tế: trồng cây lương thực, thực phẩm, chăn nuôi gia súc, thuỷ điện, du lịch, khai thác khoáng sản,

+ Chủ yếu là núi, cao nguyên và sơn nguyên (chiếm khoảng 3/4 diện tích châu lục), phân bố nhiều ở khu vực trung tâm.

+ Ngoài ra còn có các đồng bằng châu

thổ rộng lớn ở phía đông và phía nam; ven biển có nhiều vũng, vịnh,… – Khoáng sản: đa dạng và phong phú.

Tạo điều kiện phát triển các ngành kinh tế: trồng cây lương thực, thực phẩm, chăn nuôi gia súc, thuỷ điện, du lịch, khai thác khoáng sản,

Khí hậu

Có đầy đủ các đới khí hậu, trong mỗi đới lại phân hoá thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

Tạo điều kiện đa dạng cơ cấu cây trồng, vật nuôi,…

Sông ngòi

Có nhiều hệ thống sông và hồ lớn.

Cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ, đời sống.

Bài Hay  2023 Vận dụng quy tắc octet để giải thích sự hình thành liên kết trong các phân tử O2, CO2, CaCl2, KBr. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *