2023 Châu Đại Dương bao gồm | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Châu Đại Dương bao gồm

A. lục địa Ô-xtrây-li-a và đảo Niu Di-len.

B. lục địa Ô-xtrây-li-a và đảo Niu Ghi-nê.

C. lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo núi lửa thuộc Ấn Độ Dương.

D. lục địa Ô-xtrây-li-a và rất nhiều đảo, quần đảo ở Thái Bình Dương.

Câu 2. Lục địa Ô-xtrây-li-a tiếp giáp với

A. châu Âu, châu Á và châu Mỹ.

B. Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương.

C. Nam Đại Dương, Thái Bình Dương.

D. Ấn Độ Dương và các biển của Thái Bình Dương.

Câu 3. Nghèo khoáng sản, khí hậu nóng ẩm quanh năm, rừng phát triển là đặc điểm tự nhiên của

A. lục địa Ô-xtrây-li-a.

B. phía bắc lục địa Ô-xtrây-li-a.

C. phía tây lục địa Ô-xtrây-li-a.

D. phần lớn các đảo của châu Đại Dương.

Bài Hay  2023 Điều kiện địa hình và khí hậu tác động như thế nào đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh Trung Hoa? | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Câu 4. Thảm thực vật nào sau đây hình thành trên các đảo và quần đảo châu Đại Dương?

A. Rừng ôn đới lá rộng.

B. Rừng xích đạo.

C. Rừng cận nhiệt đới.

D. Rừng ôn đới lá kim.

Câu 5. Đại bộ phận lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu

A. khô hạn.

B. lạnh giá.

D. ôn hoà.

C. ám urot.

Câu 6. Lục địa Ô-xtrây-li-a có hệ thực vật và động vật độc đáo do A. sự phát triển của công nghệ gen.

B. khí hậu khô nóng, nhiều hoang mạc.

C. được nhập khẩu từ các lục địa khác.

D. cách biệt với phần còn lại của thế giới.

Câu 7. Vì sao ở lục địa Ô-xtrây-li-a hoang mạc lại phát triển mạnh và mở rộng sát biển? ra

Câu 8. Quan sát hình sau:

a) Hãy cho biết tên các đới và kiểu khí hậu ở lục địa Ô-xtrây-li-a.

Bài Hay  2023 Giải VBT tin học 3 Cánh diều bài 3 Em tập thao tác với thư mục | VBT Tin học 3 Cánh diều

b) Kiểu khí hậu nào chiếm phần lớn diện tích ở lục địa Ô-xtrây-li-a?

 

Câu1. D

Câu 2. D

Câu 3. D

Câu 4. B

Câu 5. A

Câu 6. D

Câu 7.

– Đường chí tuyến Nam đi qua giữa lục địa Ô-xtrây-li-a, làm cho phần lớn lãnh thổ nằm ở khu vực áp cao chí tuyến, nên có khí hậu nóng và ít mưa, hoang mạc phát triển.

– Ven biển có dòng biển lạnh, có dãy núi chắn gió âm từ biển thổi vào nên ít mưa.

Câu 8. 

a) các đới và kiểu khí hậu ở lục địa Ô-xtrây-li-a:  Cận xịch đạo, nhiệt đới, ôn đới

b) Kiểu khí hậu xích đạo chiếm phần lớn diện tích ở lục địa Ô-xtrây-li-a

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *