2023 Châu lục nào có số lượng người nhập cư lớn nhất đến Bắc Mỹ trong giai đoạn 1530 – 1914? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Châu lục nào có số lượng người nhập cư lớn nhất đến Bắc Mỹ trong giai đoạn 1530 – 1914?

A. Châu Âu.

C. Châu Á.

B. Châu Phi.

D. Châu Đại Dương.

Câu 2. Các dòng nhập cư đã mang lại thuận lợi nào sau đây cho Bắc Mỹ?

A. Nguồn lao động dự trữ lớn.

B. Tạo ra nhiều việc làm cho xã hội.

C. Giảm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng.

D. Giảm thiểu tình trạng thiếu lao động.

Câu 3. Nguyên nhân cơ bản của sự bất đồng trong văn hoá và sự phân biệt chủng tộc ở Bắc Mỹ là do

A. phát triển kinh tế không đồng đều.

Bài Hay  2023 Giải SBT toán 7 Kết nối tri thức Ôn tập chương IV | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

B. các dòng nhập cư.

C. thiếu việc làm.

D. không đồng nhất về lối sống.

Câu 4. Các thành phố mới ở phía nam Hoa Kỳ đang mở rộng nhanh là do sự phát triển của

A. nông nghiệp.

B. công nghiệp khai thác.

C. công nghiệp kĩ thuật cao.

D. du lịch.

Câu 5. Một số thành phố ở Bắc Mỹ xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường là do

A. mật độ dân số quá đông.

B. không được mở rộng diện tích.

D. quá trình đô thị hoá nhanh.

C. người nhập cư đến ngày càng nhiều.

Câu 6. Quan sát hình sau:

a) Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Bảng 15. Một số đô thị ở Bắc Mỹ phân theo số dân năm 2019

Số dân

Tên đô thị

Từ 10 triệu người trở lên

 

Từ 5 đến dưới 10 triệu người

 

Bài Hay  2023 Hãy giải thích tại sao $\left |x+y \right |\leq \left | x \right |+\left |y \right |$ với mọi số thực x, y. | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

b) Hãy nhận xét về sự phân bố các đô thị ở Bắc Mỹ.

c) Hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của sự phân bố các đô thị ở Bắc Mỹ.

Câu 1. A

Câu 2. D

Câu 3. B

Câu 4. C

Câu 5. D

Câu 6. 

a)

Số dân

Tên đô thị

Từ 10 triệu người trở lên

Niu Y-oóc, Lốt An-giơ-lét.

Từ 5 đến dưới 10 triệu người

Mi-a-mi, Tô-rôn-tô, Si-ca-gô, Đa-lát, Hiu-xtơn. Phi-la-đen-phi-a, Oa-sinh-tơn, Át-lan-ta,

 

b) – Phần lớn các đô thị của Bắc Mỹ phân bố ở vùng Hồ Lớn, ven Đại Tây Dương (phía đông Bắc Mỹ), duyên hải Thái Bình Dương và phía nam Hoa Kỳ.

— Sâu trong nội địa và phần phía tây của Bắc Mỹ, mạng lưới đô thị thưa thớt, các đô thị có quy mô nhỏ.

c) – Nguyên nhân: Vùng Hồ Lớn có lịch sử khai thác lâu đời và điều kiện

Bài Hay  2023 Tính chất nào dưới đây đúng khi nói về hợp chất ion? A. Hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy thấp B. Hợp chất ion tan tốt trong dung môi không phân cực C. Hợp chất ion có cấu trúc tinh thể D. Hợp chất ion dẫn điện ở trạng thái rắn. | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

tự nhiên thuận lợi. Ngược lại, vào sâu trong nội địa và phần phía tây của

Bắc Mỹ có địa hình chủ yếu là núi, cao nguyên, sơn nguyên, đặc biệt là hệ thống Coóc-đi-e gây khó khăn cho phát triển kinh tế. – Hậu quả: Việc tập trung nhiều đô thị gây sức ép đến vấn đề việc làm, phúc lợi

xã hội, giao thông vận tải, ô nhiễm môi trường,…

 

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *