2023 Chỉ ra câu nào đúng, câu nào sai trong các câu dưới đây.

12.3. Chỉ ra câu nào đúng, câu nào sai trong các câu dưới đây.

a) Âm thanh được tạo ra từ nguồn âm, các nguồn âm đều dao động.

b) Âm thanh được truyền tới tai ta qua môi trường không khi.

c) Âm thanh có thể truyền trong chất rắn, lỏng và khí.

d) Âm thanh có thể truyền trong chân không.

a), b), c) đều đúng

d) Sai vì âm thanh chỉ truyền được trong chất khí, lỏng, rắn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. | SBT lịch sử 10 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *