2023 Chiếu một tỉa sáng tới tạo với mặt một gương phẳng một góc 65°. Góc hợp bởi tia sáng phản xạ và tia sáng tới bằng bao nhiêu? Vẽ hình minh hoạ cho câu trả lời của em.

16.9. Chiếu một tỉa sáng tới tạo với mặt một gương phẳng một góc 65°. Góc hợp bởi tia sáng phản xạ và tia sáng tới bằng bao nhiêu? Vẽ hình minh hoạ cho câu trả lời của em.

Góc hợp bởi tia sáng phản xạ và tia sáng tới bằng 50°.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tìm hai số a, b biết rằng $\frac{a}{5}=\frac{b}{3}$ và a - b = -18 | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *