2023 Cho bảng số liệu sau:

3.13. Cho bảng số liệu sau:

Từ bảng số liệu, hãy cho biết:

a) Hạt nhân nguyên tử Na có bao nhiêu hạt proton?

b) Nguyên tử S có bao nhiêu electron?

c) Hạt nhân nguyên tử Cl có bao nhiêu hạt neutron?

d)Các nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên tố hoá học?

a) Hạt nhân nguyên tử Na có 11 proton.

b) Nguyên tử S có 16 electron.

c) Hạt nhân nguyên tử Cl có 18 hạt neutron.

d) Hai nguyên tử K có khối lượng nguyên tử là 39 và 40, nhưng đều có số hiệu nguyên tử là 19 nên đều là nguyên tố K (kali).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bài tập 3. Trang 78 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *