2023 Cho biết công thức hoá học của hợp chất được tạo bởi hai nguyên tố X và O (oxygen); Y và H (hydrogen) lần lượt là XO,YH. Hãy lập công thức hoá học của hợp chất giữa X với Y, biết X và Y có hoá trị bằng hoá trị của chúng trong các chất XO và YH3

7.13. Cho biết công thức hoá học của hợp chất được tạo bởi hai nguyên tố X và O (oxygen); Y và H (hydrogen) lần lượt là XO,YH.

Hãy lập công thức hoá học của hợp chất giữa X với Y, biết X và Y có hoá trị bằng hoá trị của chúng trong các chất XO và $YH_{3}$

 Vì công thức hoá học của hợp chất của X và O là XO nên X có hoá trị II. Hợp chất của Y và H là $YH_{3}$ nên Y có hoá trị III.

Gọi công thức hoá học của hợp chất giữa X và Y là X,Y(.

Bài Hay  2023 Ở loài voi, khi con đầu đàn tìm thấy thức ăn hoặc phát hiện thấy nguy hiểm, chúng thường giậm chân xuống đất để thông báo cho nhau. Em hãy giải thích hiện tượng này.

Áp dụng quy tắc hoá trị

Công thức hoá học của hợp chất giữa X và Y là $X_{3}Y_{2}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *