2023 Cho bốn âm thoa có tần số dao động tương ứng như hình. Hãy sắp xếp các âm thoa này theo thứ tự âm nghe được từ trầm nhất đến bổng nhất.

13.6. Cho bốn âm thoa có tần số dao động tương ứng như hình. Hãy sắp xếp các âm thoa này theo thứ tự âm nghe được từ trầm nhất đến bổng nhất.

  • Thứ tự âm thoa có âm nghe được từ trầm nhất đến bổng nhất: 128 Hz, 256 Hz, 512 Hz, 1024 Hz.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Câu 2: Tính tỉ số tốc độ góc của đầu kim phút và đầu kim giờ? | Vật rắn lý 12

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *