2023 Cho các bước sau: | Tech12h

1.5. Cho các bước sau:

(1) Thực hiện phép đo, ghi kết quả đo và xử lí số liệu đo.

(2) Ước lượng để lựa chọn dụng cụ/thiết bị đo phù hợp.

(3) Phân tích kết quả và thảo luận về kết quả nghiên cứu thu được.

(4) Đánh giá độ chính xác của kết quả đo căn cứ vào loại dụng cụ đo và cách đo.

Trình tự các bước hình thành kĩ năng đo là

A.(1) -> (2) -> 3) -> (4).

B.(1) -> (3) -> 2) -> (4).

C. (3) -> (2) -> (4) -> (1).

D.(2) -> (1) -> (4) -> (3).

  • D.(2) -> (1) -> (4) -> (3).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Một người đi xe đạp, sau khi đi được 8 km với tốc độ 12 km/h thì dừng lại để sửa xe trong 40 min, sau đó đi tiếp 12 km với tốc độ 9 km/h.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *