2023 Cho các cụm từ: “tăng dân khối lượng, “tăng dần điện tích hạt nhân” “cùng cột” “cùng hàng”. Chọn cụm từ thích hợp điền vào các vị trí có đánh số (1), (2), (3), (4) để hoàn thành các nội dung sau.

4.2. Cho các cụm từ: “tăng dân khối lượng, “tăng dần điện tích hạt nhân” “cùng cột” “cùng hàng”. Chọn cụm từ thích hợp điền vào các vị trí có đánh số (1), (2), (3), (4) để hoàn thành các nội dung sau.

a) Bảng tuần hoàn của Men-đê-lê-ép sắp xếp các nguyên tố theo chiều ..(1).. nguyên tử.

b) Ngày nay, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học sắp xếp các nguyên tố theo chiều ..(2).. nguyên tử. Các nguyên tố ..(3).. có cùng số lớp electron trong nguyên tử, còn các nguyên tố ..(4).. có tính chất gần giống nhau.

Bài Hay  2023 Giải SBT toán 7 Chân trời Bài tập cuối chương 9. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

  • (1): tăng dần khối lượng;
  • (2): tăng dần điện tích hạt nhân;
  • (3): cùng hàng;
  • (4): cùng cột.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *