2023 Cho các hình sau, trong đó mỗi vòng tròn biểu diễn 1 nguyên tử, các vòng tròn đen và trắng biểu diễn các nguyên tử của các nguyên tố hoá học khác nhau.

5.5. Cho các hình sau, trong đó mỗi vòng tròn biểu diễn 1 nguyên tử, các vòng tròn đen và trắng biểu diễn các nguyên tử của các nguyên tố hoá học khác nhau. Hộp nào chứa:

a) Các phân tử của một đơn chất?

b) Các phân tử của một hợp chất? 

c) Các nguyên tử của một đơn chất? Có hợp nào chứa hỗn hợp không? Hãy giải thích.

  • Hộp B chứa các phân tử của một đơn chất.
  • Hộp C chứa các phân tử của một hợp chất.
  • Hộp A chứa các nguyên tử của một đơn chất.
  • Không có hộp nào chứa hỗn hợp, vì các hộp đều chỉ chứa một chất.
Bài Hay  2023 Đọc lại văn bản Về chính chúng ta của Các-lô Rô-ve-li trong SGK Ngữ văn 10, tập hai (tr. 100 – 102) và trả lời các câu hỏi: | SBT Ngữ Văn 10 tập 2 kết nối

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *