2023 Cho các nguyên tố hoá họcsau:carbon,hydrogen, oxygen, nitơ,phosphorus, chlorine, lưu huỳnh, calcium, kali, sắt, iodine và argon.

3.15. Cho các nguyên tố hoá họcsau:carbon,hydrogen, oxygen, nitơ,phosphorus, chlorine, lưu huỳnh, calcium, kali, sắt, iodine và argon.

a) Kể tên 5 nguyên tố hoá học có trong không khí.

b)Kể tên 4 nguyên tố hoá học có trong nước biển.

c)Kể tên 4 nguyên tố hoá học chiếm thành phần phần trăm khối lượng lớnnhất trong cơ thể con người.

 a) 5 nguyên tố có trong không khí: nitơ, oxygen, carbon, argon, hydrogen.

b) 4 nguyên tố có trong nước biển: hydrogen, oxygen, natri, chlorine (có thể kể thêm cả các nguyên tổ calcium và magnesium).

c) 4 nguyên tố hoá học chiếm phần trăm khối lượng lớn nhất của cơ thể con người: carbon, oxygen, hydrogen, nitơ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố: 6 C , 8 O , 10 Ne , 11 Na , 13 Al , 17 Cl , 29 Cu . Hãy cho biết các nguyên tố này là kim loại, phi kim hay khí hiếm. | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *