2023 Cho các phát biểu: | Tech12h

2.4. Cho các phát biểu:

(1) Nguyên tử trung hoà về điện.

2) Khối lượng của nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.

(3) Trong nguyên tử, số hạt mang điện tích dương bằng số hạt mang điện tích âm nên số hạt electron bằng số hạt neutron.

(4) Vỏ nguyên tử, gồm các lớp electron có khoảng cách khác nhau đối với hạt nhân.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D.4

(1) Nguyên tử trung hoà về điện.

2) Khối lượng của nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.

(4) Vỏ nguyên tử, gồm các lớp electron có khoảng cách khác nhau đối với hạt nhân.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Gạch dưới các câu nêu yêu cầu, đề nghị có trong đoạn văn sau: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *