2023 Cho các vật làm bằng các vật liệu khác nhau trong bảng dưới đây. Khi đưa một thanh nam châm lại gần thì vật nào bị nam châm hút?

18.8. Cho các vật làm bằng các vật liệu khác nhau trong bảng dưới đây. Khi đưa một thanh nam châm lại gần thì vật nào bị nam châm hút?

  • Khi đưa nam châm lại gần, vật bị nam châm hút là chìa khoá và đỉnh ốc.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải câu 3 bài Luyện tập Toán 5 trang 30

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *