2023 Chọn câu đúng, quyền được phát triển của công dân có nghĩa là: | GDCD 12 (Trang 83 – 92 SGK)

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

a. Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ.

b. Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.

c. Mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu.

d. Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng.

Đáp án đúng là:

Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

b.Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.

d.Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng.

Bài Hay  2023 Tác giả đã so sánh những nhánh cây treo rau, trái trên thuyền với sự vật nào? | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *