2023 Chọn câu trả lời đúng:

7.12. Chọn câu trả lời đúng:

A. Hợp chất ammonia có công thức hoá học là NHạ.

B. Hợp chất carbon monoxide có công thức hoá học là CO:.

C. Hợp chất iron(Ill) oxide có công thức hoá học là Fe:O-.

D. Hợp chất zinc oxide có công thức hoá học là ZnO.

  • D. Hợp chất zinc oxide có công thức hoá học là ZnO.

A sai vì ammonia: $NH_{3}$

B sai vì carbon monoxide: CO.

C sai vì iron(III) oxide: $Fe_{2}O_{3}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Máy tính cầm tay sử dụng năng lượng mặt trời đã chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *