2023 Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:

4.5. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:

a)..?.. chính là số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

b)Nguyên tử của các nguyên tố thuộc cùng chu kì có cùng ..?..

c) Nguyên tử của các nguyên tố cùng nhóm A có ..?.. bằng nhau.

a) Số hiệu nguyên tử.

b) số lớp electron.

c) số electron ở lớp ngoài cùng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT bài 1 Góc ở vị trí đặc biệt | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *