2023 Chọn một trong những đề tài như đã gọi ý ở phần | SBT Ngữ Văn 10 chân trời

D. NÓI VÀ NGHE

Chọn một trong những đề tài như đã gọi ý ở phần III. VIẾT, sau đó thực hiện một số bước chính trong quy trình thực hiện bài nói và nghe, chú trọng các bước tìm ý, lập dàn ý, tự luyện tập, giả định các câu hỏi phản hồi từ phía người nghe để chuẩn bị nội dung trao đổi, sử dụng bảng kiểm tự đánh giá bài nói,…

Bài tập

Gợi ý: Thực hiện theo những yêu cầu trong bài tập. Có thể tự luyện tập một mình và giả định những câu hỏi phản hồi từ phía người nghe để trả lời hoặc trao đổi ý kiến. Tốt nhất nên luyện tập cùng một bạn khác hoặc một nhóm bạn để có thể tương tác, tạo cảm hứng khi nói và lắng nghe câu hỏi phản hồi từ phía người nghe đang có mặt, trả lời và trao đổi ý kiến. Sau đó, đổi vai giữa người nói và người nghe để cả hai (hoặc cả nhóm) đều được thực hiện bài tập ở vai trò người nói lẫn người nghe. Cuối cùng, lập bảng kiểm theo hướng dẫn trong SGK để tự nhận xét, đánh giá.A

Bài Hay  2023 Các liên kết trong phân tử oxygen gồm A. 2 liên kết $\pi$. B. 2 liên kết $\sigma$. C. 1 liên kết $\sigma$, 1 liên kết $\pi$. D. 1 liên kết $\sigma$. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *