2023 Chọn phát biểu sai khi mô tả từ phổ của một nam châm thẳng.

19.5. Chọn phát biểu sai khi mô tả từ phổ của một nam châm thẳng.

A. Các mạt sắt xung quanh nam châm được sắp xếp thành những đường cong.

B. Các đường cong này nối từ cực này sang cực kia của thanh nam châm.

C. Các mạt sắt được sắp xếp dày hơn ở hai cực của nam châm.

D. Dùng mạt sắt hay mạt nhôm thì từ phổ đều có dạng như nhau.

  • D. Dùng mạt sắt hay mạt nhôm thì từ phổ đều có dạng như nhau.

=> Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ. Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ. Các đường sức từ có chiều nhất định. – Bên ngoài nam châm, các đường sức từ có chiều đi ra từ cực Bắc (N), đi vào cực Nam (S) của nam châm

Bài Hay  2023 Một nguyên tố mà nguyên tử có 4 lớp electron, có phân lớp d, lớp ngoài cùng đã bão hòa electron. Hãy tính tổng số electron s và electron p của nguyên tố này. | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *