2023 Chọn phương án đúng cho các câu từ 5.1 đến 5.5. | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

Chọn phương án đúng cho các câu từ 5.1 đến 5.5.

5.1 Nguyên tử khí hiếm là nguyên tử có

A. số electron trong nguyên tử là số chẵn.

B. số proton bằng số neutron.

C. tám electron ở lớp ngoài cùng (trừ He).

D. tám electron trong nguyên tử (trừ He).

5.2 Các khí hiếm tồn tại dưới dạng các nguyên tử độc lập, không tham gia liên kết với nguyên tử khác vì

A. số lượng các nguyên tố khí hiếm rất nhỏ.

B. các nguyên tử khí hiếm có kích thước rất nhỏ.

C. các nguyên tử khí hiếm có lớp electron ngoài cùng bền vững.

D. các khí hiếm ở thể khí trong điều kiện thường.

5.3 Khi hai nguyên tử A và B tạo ra liên kết ion với nhau thì

Bài Hay  2023 Dựa vào phần Kiến thức ngữ văn trong bài 9 để trả lời câu hỏi | SBT Văn 7 Cánh diều

A. mỗi nguyên tử A và B đều nhận thêm electron.

B. một nguyên tử nhận thêm electron, một nguyên tử cho đi electron.

C. proton được chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử kia.

D. mỗi nguyên tử A và B đều cho đi electron.

5.4. Trong liên kết cộng hoá trị, các electron dùng chung giữa hai nguyên tử được hình thành từ

A. một số electron thích hợp ở lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

B. tất cả các electron ở lớp ngoài cùng của hai nguyên tử.

C. tất cả các electron có trong hai nguyên tử.

D. một electron ở lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

5.5 Trong quá trình các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết ion hay liên k cộng hoá trị đã diễn ra sự thay đổi về số lượng

A. proton trong các nguyên tử.

B. neutron trong các nguyên tử.

C. electron ở lớp trong cùng gần hạt nhân mỗi nguyên tử.

Bài Hay  2023 Viết tên sáu châu lục và bốn đại dương vào ô sau và tô màu mỗi ô | VBT Tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

D. electron ở lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

5.6 Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ …..

a) Liên kết giữa hai nguyên tử C1 là liên kết …..

b) Liên kết giữa hai nguyên tử H là liên kết .

c) Nguyên tử Na liên kết với nguyên tử CI bằng liên kết ….. trong các câu sau: 

d) Nguyên tử Cl liên kết với nguyên tử H bằng liên kết

e) Nguyên tử He ….. liên kết với các nguyên tử khác.

g) Mỗi nguyên tử H chỉ liên kết được với . nguyên tử khác.

 

5.1. C.

5.2. C.

5.3. B.

Khi hai nguyên tử A và B tạo ra liên kết ion với nhau sẽ diễn ra sự cho nhận electron. Nguyên tử cho electron chuyển thành ion dương, nguyên tử nhận electron chuyển thành ion âm. Trong quá trình tạo ra liên kết hoá học, hạt nhân của các nguyên tử không thay đổi.

Bài Hay  2023 Bài tập 4. Trang 18 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

5.4. A.

– Các nguyên tử liên kết với nhau để tạo ra lớp electron ngoài cùng bền vững

tương tự khí hiếm (8 electron). – Khi tạo thành liên kết cộng hoá trị, các electron góp chung được lấy từ lớp electron ngoài cùng của các nguyên tử với số lượng thích hợp để tổng số electron ở lớp ngoài cùng (kể cả electron chung và riêng) của các nguyên tử là 8 electron (riêng H là 2 electron tương tự He).

5.5. D.

Khi các nguyên tử liên kết với nhau (liên kết ion, liên kết cộng hoá trị), chỉ có sự thay đổi số lượng electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử không thay đổi.

5.6.

a) cộng hoá trị 

b) cộng hoá trị

c) ion

d) cộng hoá trị

e) không

g) một

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *