2023 Chúng ta có thể nhân giống cây khoai tây bằng bộ phận nào của cây?

37.3. Chúng ta có thể nhân giống cây khoai tây bằng bộ phận nào của cây?

A. Lá.

B.Rễ.

C. Thân củ.

D. Hạt giống.

=> Củ khoai tây là một phần của thân cây nằm trong đất, phình to thành củ chứa chất dinh dưỡng dự trữ. Nếu quan sát thật kĩ, ta sẽ thấy trên củ khoai có những vảy nhỏ che chồi non rất nhỏ ở bên trong. Để một thời gian sau, những chồi non nhỏ đó sẽ phát triển thành mầm, mỗi mầm nếu đem trồng có thể phát triển thành một củ khoai tây mới. Như vậy, khoai tây sinh sản sinh dưỡng bằng thân củ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho tam giác ABC có $\widehat{A}=\widehat{B}+\widehat{C}$. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *