2023 Có nên đun mẫu lá thí nghiệm trong cồn trực tiếp trên ngọn lửa không?

24.4. Có nên đun mẫu lá thí nghiệm trong cồn trực tiếp trên ngọn lửa không?

  •  Không nên vì cồn là dung dịch dễ cháy nên rất nguy hiểm khi đun trực tiếp trên ngọn lửa.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hiện tượng gì xảy ra với một thanh thép khi ta đặt nó vào trong lòng một ống dầy có dòng điện chạy qua?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *