2023 Có nên thực hiện thí nghiệm cho từng bình với thời gian khác nhau không? Vì sao?

26.4. Có nên thực hiện thí nghiệm cho từng bình với thời gian khác nhau không? Vì sao?

  •  Không nên thực hiện thí nghiệm cho từng bình vào các thời điểm khác nhau vì dễ dẫn đến những sai khác giữa hai bình làm ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. Ví dụ như thời gian thực hiện khác nhau, cách bảo quản mỗi lọ khác nhau, …

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,... người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *