2023 Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật?

29.8. Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật?

  •  Để đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cây, cần phải tưới nước và bón phân hợp lí. Quá trình này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: nhu cầu của từng loài cây, giai đoạn sinh trưởng và phát triển, đặc điểm loại đất trồng và thời tiết.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tính nhẩm | VBT Toán 3 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *