2023 Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là

25.3. Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là

A. tăng nhẹ cường độ hô hấp tế bào.

B. giảm nhẹ cường độ hô hấp tế bào.

C. giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức tối thiểu.

D. tăng cường độ hô hấp tế bào tới mức tối đa.

  • C. giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức tối thiểu.

=> sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức tối thiểu, đảm bảo chất lượng, số lượng nông sản không giảm mạnh.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Sau các lệnh dưới đây, các biến a, b nhận giá trị bao nhiêu? | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *