2023 Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa trên kĩ năng nào?


1.4. Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa trên kĩ năng nào?

A. Kĩ năng quan sát, phân loại.

B. Kĩ năng liên kết tri thức.

C. Kĩ năng dự báo.

D. Kĩ năng đo.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nêu cách ứng xử phù hợp trong các tình huống sau | SBT Hoạt động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo bản 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *