2023 Công thức hoá học của sodium hydroxide là NaOH. Hợp chất này chứa những nguyên tổ hoá học nào? Trong một phân tử sodium hydroxide có bao nhiêu nguyên tử của mỗi nguyên tố đó?

7.3. Công thức hoá học của sodium hydroxide là NaOH. Hợp chất này chứa những nguyên tổ hoá học nào? Trong một phân tử sodium hydroxide có bao nhiêu nguyên tử của mỗi nguyên tố đó?

  • Hợp chất sodium hydroxide (NaOH) chứa các nguyên tố hoá học Na, O và H. Trong một phân tử sodium hydroxide có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử O và 1 nguyên tử H.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải bài tập 2 trang 4 VBT toán 3 tập 2 kết nối tri thức | VBT Toán 3 kết nối

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *