2023 Đặc điểm nào sau đây không đúng với gương phẳng?

17.3. Đặc điểm nào sau đây không đúng với gương phẳng?

A. Gương phẳng là mặt phẳng phản xạ ánh sáng tốt.

B. Vật đặt trước gương cho ảnh ảo có độ lớn bằng vật.

C. Khoảng cách từ vật tới gương bằng khoảng cách từ ảnh tới gương.

D. Vật đặt trước gương phẳng luôn cho ảnh ngược chiều với vật.

  • D. Vật đặt trước gương phẳng luôn cho ảnh ngược chiều với vật.

=> Gương phẳng là một phần của mặt phẳng, nhẵn bóng, có thể soi hình của các vật.Vì vậy màn hình tivi, mặt hồ nước trong, miếng thủy tinh không tráng bạc có thể xem là gương phẳng vì đều có đặc điểm là mặt phẳng, nhẵn bóng có thể soi hình. Còn mặt tờ giấy trắng phẳng nhưng không thể soi hình 

Bài Hay  2023 Cho đa thức $R(x)=x^{2}+5x^{4}-3^{3}+x^{2}+4x^{4}+3x^{3}-x+5$ | SBT Toán 7 Cánh diều

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *