2023 Đặc điểm nổi bật của dân cư Trung và Nam Mỹ là | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Đặc điểm nổi bật của dân cư Trung và Nam Mỹ là

A. chỉ có người da trắng.

C. người bản địa chiếm ưu thế.

B. chỉ có người da vàng.

D. sự đa dạng về chủng tộc.

Câu 2. Nguyên nhân nào sau đây làm cho Trung và Nam Mỹ có tỉ lệ dân thành thị cao?

A. Khuyến khích mở rộng các đô thị.

B. Mức sống và tỉ lệ sinh ở thành thị cao.

C. Nông thôn không có điều kiện để sản xuất và phát triển.

D. Dân cư từ nông thôn di chuyển đến thành phố tìm việc làm nhiều.

Câu 3. Tỉ lệ dân thành thị của Trung và Nam Mỹ có đặc điểm nào sau đây?

Bài Hay  2023 Chỉ ra cách đánh dấu phần bị tỉnh lược được sử dụng trong hai văn bản Đăm Săn đi chinh phục Nữ thần Mặt Trời (SGK Ngữ văn 10, tập một) và Thử thách ngọt ngào. Trong các trường hợp trên, nếu không đánh dấu phần tỉnh lược bằng phần lược dẫn thì bạn có th | SBT Ngữ Văn 10 chân trời

A. Cao gấp ba lần mức trung bình của thế giới.

B. Cao hơn mức trung bình của thế giới.

C. Thấp hơn mức trung bình của thế giới.

D. Luôn bằng mức trung bình của thế giới.

Câu 4. Sự kiện văn hoá nổi bật diễn ra hằng năm ở Trung và Nam Mỹ là

A. lễ hội hoá trang.

B. lễ hội té nước.

C. lễ hội bia.

D. lễ hội đua voi.

Câu 5. Nét độc đáo của văn hoá Mỹ La-tinh là sự hoà quyện văn hoá của B. người châu Âu và châu Á.

A. người châu Phi và châu Á.

C. người châu Âu và châu Phi.

D. người bản địa và người nhập cư.

Câu 6. Quan sát hình sau:

a) Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Số dân

Tên đô thị

Từ 15 triệu người trở lên

 

Từ 10 đến dưới 15 triệu người

 

Từ 5 đến dưới 10 triệu người

 

Bài Hay  2023 Bài tập 1. Trang 7 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

b) Nhận xét về sự phân bố các đô thị ở Trung và Nam Mỹ.

c) Tại sao khu vực Trung và Nam Mỹ có tỉ lệ dân thành thị cao nhưng mức sống của người dân còn thấp?

Câu 7. Hãy tìm hiểu và miêu tả về một lễ hội ở Trung và Nam Mỹ.

 

 

Câu 1. D

Câu 2. D

Câu 3. B

Câu 4. A

Câu 5. D

Câu 6.

Số dân

Tên đô thị

Từ 15 triệu người trở lên

Mê-hi-cô Xi-ti (Mê-hi-cô); Xao Pao-lô (Bra-xin); Bu-ê-nốt Ai-rét (Ác-hen-ti-na).

Từ 10 đến dưới 15 triệu người

Ri-ô đê Gia-nê-rô (Bra-xin); Bô-gô-ta (Cô-lôm-bi-a); Li-ma (Pê-ru).

Từ 5 đến dưới 10 triệu người

Xan-ti-a-gô (Chi-lê); Goa-da-la-ha-ra

(Mê-hi-cô); Bê-lô Hô-ri-dôn-tê (Bra-xin).

b) Các đô thị ở Trung và Nam Mỹ phân bố chủ yếu ở ven biển. Vào sâu trong nội địa, các đô thị thưa thớt, đặc biệt là vùng đồng bằng A-ma-dôn và miền núi An-dét.

Bài Hay  2023 Trong tam giác dưới đây (H.4.4), tam giác nào là nhọn, vuông, tù? | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

c) Do đô thị hoá ở khu vực Trung và Nam Mỹ chủ yếu là tự phát, không gắn với công nghiệp hoá.

Câu 7. Khu vực Trung và Nam Mỹ có nhiều lễ hội độc đáo. Học sinh thu thập thông tin để miêu tả về một lễ hội theo gợi ý sau: tên lễ hội, các hoạt động độc đáo ở lễ hội đó, ý nghĩa của lễ hội.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *