2023 Đánh dấu (-) vào ô | trước những nội dung không đúng về vai trò của ngành nuôi thuỷ sản đối với nền kinh tế nước ta. | SBT công nghệ 7 chân trời

8. Đánh dấu (-) vào ô | trước những nội dung không đúng về vai trò của ngành nuôi thuỷ sản đối với nền kinh tế nước ta.

[] Góp phần đáp ứng nhu cầu về thực phẩm của con người.

[] Góp phần cải thiện đời sống cho người lao động.

[] Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

[] Tận dụng được nguồn thức ăn trong thiên nhiên và thức ăn thừa của con người.

[] Tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp chăn nuôi và các ngành công nghiệp khác.

[] Nuôi thuỷ sản có thể tạo đà cho phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi.

Bài Hay  2023 Giải bài 21 sinh 6: Quang hợp sgk Sinh học 6 trang 68

[] Góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo chủ quyền quốc gia.

9. Việc nuôi thuỷ sản có giá trị kinh tế đem lại lợi ích như thế nào? Hãy đánh dấu (V ) vào ô đúng hoặc không đúng cho phù hợp.

STT

Lợi ích

Đúng

Không đúng

1

Đem lại nguồn thu ngoại tệ cho địa phương và quốc gia

 

 

2

Tận dụng được tài nguyên mặt nước ở địa phương

 

 

3

Tận dụng được  các nguồn thức ăn tự nhiên ở ruộng lúa, ao hồ, sông ngòi

 

 

4

Làm cho các loài tôm, cá ngày càng đa dạng, phong phú về chủng loại

 

 

5

Giảm bớt sự ô nhiễm môi trường

 

 

6

Tạo được việc làm cho nhiều lao động ở địa phương

 

 

7

Đem lại lợi nhuận cao cho người nuôi thuỷ sản

 

 

 10. Địa phương em có lợi thế nào về nuôi thuỷ sản? Em hãy đề xuất biện pháp để phát huy những lợi thế đó.

Bài Hay  2023 Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ để thiết kế một bản hướng dẫn nơi công cộng (công viên, bảo tàng, thư viện,...). | SBT Ngữ Văn 10 tập 2 kết nối

 

8.

[] Góp phần đáp ứng nhu cầu về thực phẩm của con người.

[] Góp phần cải thiện đời sống cho người lao động.

[ x ] Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

[ x ] Tận dụng được nguồn thức ăn trong thiên nhiên và thức ăn thừa của con người. 

[] Tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp chăn nuôi và các ngành công nghiệp khác. 

[] Nuôi thuỷ sản có thể tạo đà cho phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi.

[] Góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo chủ quyền quốc gia.

9. 

STT

Lợi ích

Đúng

Không đúng

1

Đem lại nguồn thu ngoại tệ cho địa phương và quốc gia

 x

 

2

Tận dụng được tài nguyên mặt nước ở địa phương

 x

 

3

Tận dụng được  các nguồn thức ăn tự nhiên ở ruộng lúa, ao hồ, sông ngòi

 

4

Làm cho các loài tôm, cá ngày càng đa dạng, phong phú về chủng loại

 x

 

5

Giảm bớt sự ô nhiễm môi trường

 

 x

6

Tạo được việc làm cho nhiều lao động ở địa phương

 x

 

7

Đem lại lợi nhuận cao cho người nuôi thuỷ sản

 x

 

Bài Hay  2023 14.5. Kể tên ba vật liệu phản xạ âm tốt và ba vật liệu phản xạ âm kém.

10.  Có những ao hồ có thể để nuôi cá.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *