2023 Đánh dấu (x) vào ô thích hợp để hoàn thiện bảng sau về sự phân loại một số chất.


5.11. Đánh dấu (x) vào ô thích hợp để hoàn thiện bảng sau về sự phân loại một số chất.

 


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải câu 1 bài luyện tập chung Toán 5 trang 31

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *