2023 Đặt một ngọn nến trước một màn chắn sáng. Đặt mắt trong vùng nửa tối, ta quan sát ngọn nến thấy có gì khác so với khi không có màn chắn? Giải thích.

15.8. Đặt một ngọn nến trước một màn chắn sáng. Đặt mắt trong vùng nửa tối, ta quan sát ngọn nến thấy có gì khác so với khi không có màn chắn? Giải thích.

  • Đặt mắt trong vùng nửa tối, ta quan sát ngọn nến sáng yếu hơn so với khi không có màn chắn. Vì khi không có màn chắn, chỉ có một phần ánh sáng của ngọn nến truyền được đến mắt.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 1. Hợp tác với thầy cô trong các hoạt động | SBT hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *