2023 Để bảo quản giấy tẩm CoCl, tránh không khí ẩm, ta dùng hoá chất nào sau đây?


31.2. Để bảo quản giấy tẩm CaCl, tránh không khí ẩm, ta dùng hoá chất nào sau đây?

A. CaSO4

B. H2SO4

C. CaCl2

D. HCI.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bạn học sinh trong bài thơ chuẩn bị đi khai giảng như thế nào? | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *