2023 Để dễ dàng quan sát kết quả thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước, nên dùng loại hoa nào sau đây?


31.4. Để dễ dàng quan sát kết quả thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước, nên dùng loại hoa nào sau đây?

A. Hoa cúc trắng.

B. Hoa mai. 

C. Hoa hồng.

D. Hoa trạng nguyên. 

 


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Quan sát hình 31, biết $\widehat{P3}=\widehat{Q1}=75^{\circ}, \widehat{M3}=100^{\circ}.$ | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *