2023 Đến nay con người đã tìm ra bao nhiêu nguyên tố hoá học?

3.3. Đến nay con người đã tìm ra bao nhiêu nguyên tố hoá học?

A. 118.

B. 94.

C. 20.

D. 1 000 000.

=>Đến nay người ta đã tìm được ra 118 nguyên tố hóa học. Trong đó có 98 nguyên tố được tìm thấy trong tự nhiên, các nguyên tố còn lại được con người tạo ra từ các phản ứng hạt nhân.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trong các chất và ion sau. a) Fe, N2, SO3, H2SO4, CuS; Cu2S; Na2O2; H3AsO4. b) Br2; O3; HCIO3, KCIO4; NaCIO ; NH4NO3 ; N2O; NaNO2. c) Br$^{-}$; PO4$^{3-}$; MnO4$^{-}$, CIO3$^{-}$, H2PO4$^{-}$, SO4$^{2-}$, NH4$^{ | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *