2023 Giải bài 21 sinh 6: Quang hợp (tiếp theo) sgk Sinh học 6 trang 70

Ta đã biết, cây xanh có khả năng chế tạo chất hữu cơ để tự nuôi sống mình, do lá có nhiều lục lạp. Vậy lá chế tạo được chất gì và trong điều kiện như thế nào? Đó là nôi dunng nghiên cứu của bài này. Sau đây, Tech12h tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.Giải bài 21 sinh 6: Quang hợp (tiếp theo) sgk Sinh học 6 trang 70

A. Lý thuyết

1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?

  • Các chất cần thiết cho cây chế tạo tinh bột:
    • Nước: lấy từ đất nhờ lông hút
    • CO2: Lấy trực tiếp từ các lỗ khí trên lá (chứng minh bằng nước vôi trong)
Bài Hay  2023 Điền vào ô trống đúng trình tự các thao tác sử dụng đèn | VBT Công nghệ 3 cánh diều

2. Khái niệm về quang hợp

  • Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo tinh bột và nhả khí oxi

Kết quả hình ảnh cho phương trình quang hợp

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 72 – sgk Sinh học 6

 Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào đế chế tạo tinh bột? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu?

Câu 2: Trang 72 – sgk Sinh học 6

 Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết chc quang hợp?

Câu 3: Trang 72 – sgk Sinh học 6

Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không ? Vì sao ? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây cảm nhận ? Vì sao em biết ?

Bài Hay  2023 Hình bên dưới biểu diễn quá trình thoát hơi nước của một cây trưởng thành sống trong điều kiện khô hạn. Hãy xác định đường cong nào biểu diễn quá trình thoát hơi nước qua khí khổng. Giải thích.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *