2023 Giải bài 23 sinh 6: Cây có hô hấp không? sgk Sinh học 6 trang 77

Lá cây thực hiện quang hợp dưới ánh sáng đã nhả ra khí oxi. Vậy lá cây có hô hấp không? Làm thế nào để biết được? Để trả lời các câu hỏi, chúng ta nghiên cứu bài 23. Sau đây, Tech12h tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải cấc câu hỏi trong bài.Giải bài 23 sinh 6: Cây có hô hấp không? sgk Sinh học 6 trang 77

A. Lý thuyết

1. Các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây

a. Thi nghiệm 1 của nhóm Lan và Hải

 • Thí nghiệm:
  • Chuẩn bị 2 chiếc chuông:
   • Chuông A chứa 1 cây xanh và 1 cốc nước vôi trong
   • Chuông B chứa 1 cốc nước vôi trong
  • Để cả 2 chuông trong tối 6 giờ
  • Quan sát sự vắng trắng của nước vôi trong
 • Kết luận: Cây hô hấp và nhả khí cacbonic cả khi không có ánh sáng
Bài Hay  2023 Giải câu 4 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 55

b. Thí nghiệm 2 của nhóm An và Dũng

 • Thí nghiệm
  • Chuông A chứa 1 cây xanh và thu khí trong chuông
  • Cho que đóm đang cháy vào ống nghiệm chứa khí
  • Quan sát sự tắt của que đóm
 • Kết luận: Khi hô hấp, cây sử dụng oxi

2. Hô hấp ở cây

 • Cây hô hấp suốt ngày đêm
 • Tất cả các cơ quan của cây đều hô hấp
 • Trong quá trình hô hấp, cây lấy oxi để phân giải các chất hữu cơ, sinh ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbonic và hơi nước.
 • Phải làm cho đất thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho hạt mới gieo và rễ hô hấp tốt để góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 79 – sgk Sinh học 6

Muốn chứng minh cây có hô hấp ta phải làm những thí nghiệm gì?

Bài Hay  2023 Nối và khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng | VBT toán 3 kết nối tri thức

Câu 2: Trang 79 – sgk Sinh học 6

Hô hấp là gì? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây? 

Câu 3: Trang 79 – sgk Sinh học 6

Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?

Câu 4: Trang 79 – sgk Sinh học 6

Hãy giải thích câu tục ngữ “một hòn đất nỏ bằng 1 giỏ phân’

Câu 5: Trang 79 – sgk Sinh học 6

Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *