2023 Giải bài 24 sinh 6: Phần lớn nước vào cây đi đâu? sgk Sinh học 6 trang 80

Chúng ta đều biết cây cần dùng nước để quang hợp và sử dụng cho một hoạt động sống khác nên hàng ngày rễ phải hút rất nhiều nước. Nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học cây chỉ giữ lại một phần rất nhỏ. Còn phần lớn nước đi đâu? Sau đây, Tech12h tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi bài 24.

Bài Hay  2023 Giải SBT Tin học 10 kết nối tri thức bài 12: Phần mềm thiết kế đồ họa | SBT Tin học 10 kết nối tri thứcGiải bài 24 sinh 6: Phần lớn nước vào cây đi đâu? sgk Sinh học 6 trang 80

A. Lý thuyết

1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?

a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú

  • Thí nghiệm
    • Chuẩn bị 2 cây và bọc kín phần thân và lá: 1 cây không có lá, 1 cây có lá
    • Để ở nơi có ánh sáng và quan sát
  • Kết luận: Phần lớn nước do rễ hút vào đã được lá thải ra ngoài  

b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải

Kết quả hình ảnh cho hình 24.2 sinh học 6

  • Kết luận: nước đã thoát hơi qua lá

2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá

  • Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh sáng mặt trời.

3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá?

  • Điều kiện ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá: độ ẩm không khí, sức gió,…
Bài Hay  2023 Giải SBT sinh học 10 kết nối chương 1: Thành phần hóa học của tế bào | SBT Sinh học 10 kết nối tri thức

=> Cần phải tưới đủ nước cho cây nhất là vào thời kì khô hạn, nắng nóng và gió mạnh

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 82 – sgk Sinh học 6

Hãy mô tả 1 thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá

Câu 2: Trang 82 – sgk Sinh học 6

Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

Câu 3: Trang 82 – sgk Sinh học 6

Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn.

Câu 4: Trang 82 – sgk Sinh học 6

Từ thí nghiệm của nhóm 1, hãy cho biết nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ gì mà vẫn chứng minh được phần lớn nước do rễ hút vào cây thoát hơi qua lá?

Bài Hay  2023 Hãy xác định chỉ một ý trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 13 dưới đây | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *